http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/hammer-and-three-bricks-construction-symbol-1-200x200.png

Doskonałe parametry wytrzymałościowe

Silikaty charakteryzują się najwyższą wytrzymałością na ściskanie spośród dostępnych, tradycyjnych materiałów budowlanych wykorzystywanych do wznoszenia ścian murowanych. Wytrzymałość bloczków silikatowych jest porównywalna z wytrzymałością kamienia naturalnego, która wynosi pomiędzy 15 a 30 MPa.

Osiągane w tym zakresie rezultaty umożliwiają bezpieczne wznoszenie kilkunastopiętrowych budynków bez wspomagania konstrukcji elementami żelbetowymi czy tworzenia pełnej konstrukcji szkieletowej. Jest to parametr równie istotny w przypadku niskich konstrukcji budowlanych, w których przypadku możliwej jest projektowanie dużych powierzchniowo pomieszczeń bez konieczności stosowania konstrukcji działowych czy dodatkowego wzmacniania ścian zewnętrznych.


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/recycle-200x200.png

 Ekologiczny charakter silikatów

Silikaty to połączenie piasku, wapna i wody. Proces produkcji, podczas którego nie są aplikowane żadne surowce mające ujemny wpływ na środowisko naturalne, polega na nasyceniu parą wodną mieszanki piasku i wapna, która twardniejąc tworzy syntetyczną skałę o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Produkty silikatowe nie emitują szkodliwych związków i charakteryzują się najniższa promieniotwórczością naturalną spośród klasycznych materiałów budowlanych. Ewentualne elementy konstrukcji, które przedostaną się do gruntu, nie powodują jakiegokolwiek skażenia środowiska.

Cegły silikatowe pozyskane w procesie rozbiórki konstrukcji mogą być poddane procesowi recyclingu i po zmieleniu ponownie wykorzystane do produkcji nowych elementów silikatowych.


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/snowflake-200x200.png

Mrozoodporność

Dzięki właściwościom mrozoodpornym, wynikającym z wysokiej wartości masy właściwej (gęstości) masy silikatowej, cegły silikatowe mogą być z powodzeniem stosowane do budowy ścian zewnętrznych w Polskich warunkach klimatycznych.

Produkty silikatowe doskonale nadają się do wznoszenia ścian zewnętrznych bez warstwy tynków zewnętrznych. Odznaczają się bowiem wysoką trwałością na procesy cyklicznego zamrażania i odmrażania.


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/alarm-200x200.png

Izolacyjność akustyczna

Wysoką dźwiękoszczelność konstrukcji silikatowych to kolejna zaleta wynikająca z dużej gęstości właściwej cegły silikatowej (od 1400 do 2000 kg/m3). Jest to istotny element z punktu widzenia norm ochrony przed hałasem przewidzianych dla konstrukcji wielorodzinnych budynków mieszkalnych – zarówno w przypadku ścian wewnętrznych jak również zewnętrznych.

 


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/fire-200x200.png

Właściwości ognioodporne

Bloczki silikatowe są materiałem ognioodpornym o najwyższej klasie reakcji na ogień (klasa A1), który z powodzeniem może być stosowany do budowy ścian przeciwpożarowych. Produkty zaliczane do najwyższej klasy bezpieczeństwa ogniowego A1 są materiałami niepalnymi i nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji dzięki czemu nie przyczyniają się w jakikolwiek sposób do rozwoju pożaru. Z tego właśnie powodu konstrukcje silikatowe wytrzymują bezpośrednie oddziaływania ognia nawet przez kilka godzin przy pełnym obciążeniu. Zastosowanie produktów silikatowych w budownictwie mieszkaniowym daje więc największe szanse na bezpieczną ewakuację z objętego pożarem budynku.


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/smart-home-200x200.png

Akumulacja cieplna

Akumulacja energii z otoczenia, jako jedna z istotniejszych cech fizyko-chemicznych produktów silikatowych, pozwala na zmniejszenie amplitudy temperatury wewnątrz budynku, wywołanej zmianami zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Jest to również sposób na utrzymanie pożądanej wartości temperatury budynku na wypadek czasowych przerw w dostawie ogrzewania czy podczas procesu wietrzenia pomieszczeń przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

Cegła silikatowa jest więc doskonałym materiałem konstrukcyjnym podnoszącym sprawność energetyczną budynków.


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/drop-200x200.png

Hydroregulacja

Optymalne współczynniki paroprzepuszczalności (parametr przedstawiający ilościowo przepływ pary przez strukturę materiału budowlanego w określonych warunkach temperaturowych) połączone z opisanymi wcześniej zdolnościami do akumulacji energii cieplnej, wpływają na stabilizację poziomu wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach.


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/water-drop-200x200.png

Odporność na nasiąkanie

Niska zdolność do wchłaniania wody przez materiały silikatowe (niski poziom maksymalnego nasycenie wodą) czyni bloczki silikatowe doskonałym rozwiązaniem na potrzeby ścian elewacyjnych nawet w środowisku mokrym i wilgotnym – również przy braku zastosowania tynków zewnętrznych.

 


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/hourglass-200x200.png

Odporność na procesy korozji

Wapno, podstawowy półprodukt wykorzystywany w procesie produkcji silikatów, posiada silne własności odkażające i neutralizujące kwasy. Dzięki temu produkty silikatowe charakteryzują się wysoką odpornością na korozję chemiczną.

Z uwagi na silny odczyn zasadowy składu chemicznego, cegły silikatowe cechuje duża odporność na korozję biologiczną, zapobiegając rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej.


http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2015/06/three-buildings-1-200x200.png

Usprawnienie procesu budowlanego

Technologiczne metody formowania bloków silikatowych i brak późniejszych odkształceń w procesie obróbki termicznej zapewniają dużą dokładność wymiarów poszczególnych elementów. Prawidłowe zastosowanie bloczków silikatowych gwarantuje uzyskanie równych powierzchni nadających się do bezpośredniego położenia elementów ceramicznych czy innych elementów znacznie obciążających konstrukcję.

Do minimum zredukowane zostają potrzeby docinania poszczególnych elementów czy dodatkowego wykańczania ścian co pozwala na przyspieszenie procesu budowy i ogólne obniżenie kosztów murarskich.

Należy również zwrócić uwagę na fakt dużej odporności cegieł silikatowych na uderzenia czy innego rodzaju uszkodzenia mechaniczne