Silkaty to jedne z najprostszych pod względem składu surowcowego materiałów budowlanych. Podstawą wytworzenia cegieł wapienno-piaskowych jest piasek - popularny materiał budowlany, który przed użyciem przesiewany jest na specjalnych, zmechanizowanych sitach. Drugim składnikiem jest wapno palone, które w postaci już przygotowanej do potrzeb procesu produkcji dostarczane jest przez zewnętrznych dostawców bezpośrednio do odpowiednio przystosowanych zbiorników. Te dwa surowce kierowane są systemem przenośników transportowych do sterowanych komputerowo wag, które nadzorują proces dokładnego odmierzania odpowienich porcji według opisanych w recepturze proporcji.

Mieszanie wapna, piasku i wody odbywa się w mieszarkach, z których powstałą mieszankę składników transportuje się do reaktorów. W reaktorach odbywa się właściwy proces reakcji egzotermicznej tlenku wapnia, wody i zawartej w piasku krzemionki. Z reaktorów masa produkcyjna podawana jest do systemu mieszadeł, w których następuje jej dowilżenie do poziomu wilgotności niezbędnego do przebiegu procesu prasowania powstałej masy.

Kolejnym etapem, którego efektem jest powstanie bloków o kształtach odpowiadających docelowym produktom, jest proces formowania mieszanki na prasach, w którego efekcie powstaje materiał kruchy i pozbawiony jeszcze wytrzymałości. Proces ten jest całkowicie zautomatyzowany i obsługiwany przez pracujące równolegle dwie linie formujące.

Surowe bloki układane są automatycznie na wózkach hartowniczych, które przy pomocy przesuwnicy transportowane są do autoklawów przelotowych. Tam poddawane są procesowi hartowania w parze nasyconej w temperaturze ok. 205 st. C pod ciśnieniem 1,6 MPa. W trakcie tego procesu w mieszance zachodzą skomplikowane procesy chemiczne utwardzania materiału polegające na przemianie faz mineralnych krzemianów i wapnia. Rozkładają się one wydzielając bezpostaciową aktywną krzemionkę, która powoduje powstawanie faz uwodnionych krzemianów wapnia dając przez to właściwą twardość i wytrzymałość materiału.

Wyhartowane wyroby z autoklawu transportowane są na wózkach hartowniczych na plac składowy, gdzie dokonywana jest ostateczna kontrola jakości i klasyfikacja wyprodukowanych wyrobów.

Po sklasyfikowaniu wyroby przewożone są systemem przesuwnic na linię paletyzacji, gdzie bloczki umieszczane są na paletach, na które nakładany jest termokurczliwy rękaw foliowy zabezpieczający ładunek na czas transportu. Gotowe produkty na paletach, przewożone są na plac magazynowy.