http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2016/01/DSC_00742-e1453462535273-500x281.jpg

Firma Nowe Technologie Budowlane S.A. jest właścicielem położonego w województwie mazowieckim zakładu Silikaty Sadowne, który powstał w 1973 roku. Produkowane tu cegły od zawsze charakteryzuje bardzo wysoka jakość, o czym najlepiej świadczy to, że przez dwa kolejne lata 1998 i 1999 otrzymywały one „Złotą Syrenkę”- główną nagrodę Warszawskich Targów Budowlanych.

Wysoka jakość cegły z zakładu Silikaty Sadowne to efekt wielu lat doświadczenia i zaangażowania pracowników oraz ciągłego doskonalenia procesu produkcji. Aby zaoferować odbiorcom najwyższej klasy produkty w 2007r dokonano gruntownej modernizacji linii produkcyjnej co sprawiło, że cegły silikatowe produkowane w zakładzie Silikaty Sadowne wyróżniają się bardzo wysoką jakością i są chętnie wykorzystywane przez najlepsze firmy budowlane na największych inwestycjach budowlanych.

We wrześniu 2017r w wyniku nabycia 100% akcji przez nowego inwestora Spółka wyszła z grupy kapitałowej stając się podmiotem niezależnym.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów obok tradycyjnych, w pełni ekologicznych materiałów budowlanych jakimi są silikaty, firma zajmuje się wdrażaniem nowych technologii budowlanych umożliwiających budowę domów energooszczędnych i pasywnych.

 

http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2017/10/Plac-magazynowy-Niemce-350x200.jpg


Rada Nadzorcza

http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2016/01/Maciej-Stańczuk-foto-do-strony-2-180x250.jpg

Maciej Stańczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej NTB S.A.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Getyndze, studiów podyplomowych na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu w Mannheim. Obronił doktorat nt. polskiego systemu finansowego. W latach 2006-2007 ukończył Advanced Management Programme, IESE (Barcelona). 

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pełnił funkcję Członka Zarządu w Polskim Banku Rozwoju S.A., Prezesa Zarządu WestLB Bank Polska (Polski Bank Przedsiębiorczości, obecnie Nest Bank),  członka Global Energy Group WestLB - współtwórca strategii banku w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej w Europie. Członek Zarządu Sferia S.A. i Rady Nadzorczej Budimex S.A.. Pełnił funkcję Prezesa Polsko-Saudyjskiej Rady Gospodarczej i wiceprezydenta organizacji Pracodawcy RP. W latach 2014-2015 jako Prezes Zarządu przewodził skutecznej restrukturyzacji finansowo-operacyjnej Polimex-Mostostal S.A., m.in. głównego wykonawcy projektów budowy nowych bloków energetycznych w Elektrociepłowni Kozienice i Opole.

Członek Rady Nadzorczej PBG S.A., ERGIS S.A. i Aforti Holding. Członek Zarządu Polskiego Związku Tenisowego.

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. energetyki. Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich i Rady Fundacji CASE.

Małgorzata Beata Trzaskoma

Członek Rady Nadzorczej NTB S.A. 

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Współwłaścicielka firmy Centrum Nowych Technologii Budowlanych Sp. z o.o..

Posiadająca patenty na wytwarzanie innowacyjnych materiałów murowych do budowy obiektów energooszczędnych i pasywnych. 

Właścicielka firmy badawczo-rozwojowej nadzorująca prace B+R realizowane w NTB S.A.. 

http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2017/10/M.Rozbicki-II-180x250.jpg

Mec. Marek Rozbicki

Członek Rady Nadzorczej NTB S.A.

Adwokat Marek Rozbicki ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji.

Przez wiele lat prowadził firmę konsultingową, zajmując się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym.

Od 2009 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności w sporządzaniu kontraktów oraz dochodzeniu roszczeń przed sądami powszechnymi.

Wiodącymi dziedzinami są również sprawy z zakresu prawa spadkowego oraz rzeczowego: zniesienia współwłasności, zasiedzenia, etc. Ma duże doświadczenie w zakresie postępowania cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

http://ntbsa.pl/wp-content/uploads/2016/01/Konrad-Stańczuk-foto-na-stronę-1-180x250.jpg

Konrad Stańczuk

Członek Rady Nadzorczej NTB S.A.

Konsultant w czołowych międzynarodowych firmach doradczych PwC oraz KPMG. 

Student ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 


Dane rejestrowe

Nowe Technologie Budowlane S.A.
Zieleniec, 07-140 Sadowne

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404869.
Kapitał zakładowy w wysokości 8.443.265,00 PLN opłacony w całości.

Numer NIP 824-18-00-634
Numer Regon 145879356